Фактури

АУРА ЕООД предлага изработка на кочани с фактури при следните условия:

Срок на изпълнение:

 • 1 час
 • 24 часа
 • 48 часа

контакти Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за изработка на кочани с фактури.

Технически параметри:

 • химизирани
 • три различни цвята, 33 х 3, 4 х 25, или два цвята 2 х 50 в кочан
 • с перфорация
 • стикер на корицата за отбелязване на коя фирма са фактурите и от кой до кой номер с в този кочан
 • формати: А5, 2/3 А4, А4
 • корицата се прихлупва, така че да служи като подложка при писане
 • защита с холограми (по желание на клиента)
 • доставка (при определени условия)

Фактурите да съобразени с всички изисквания на Закона за данък добавена стойност,  Закона за счетоводството и Данъчния осигурително-процесуален кодекс.

 

faktura

Химизирана хартия за фактури

Химизираната хартия е материалът за изработване на хартиени фактури. Чрез химизирания слой при натискане по време на попълване на първия лист се получава химична реакция, наречена мастилен трансфер. Така попълнената на първия лист информация се отбелязва и на долните листи.

Химизираната хартия се предлага в различни варианти на грамаж – мярката е грама на квадратен метър. Някои видове са подходящи за стандартен офсетов печат, а други за дигитален печат. Предлагаме химизирана хартия в различни цветове за различните листи на екземплярите фактури. Обикновено първият лист е бял, а следващите (копията) са в други цветове.

Холограми върху фактурите

Холограмите удостоверяват автентичността на фактурите. Освен това с тях се улеснява и повишава степента на идентификация. Не на последно място, холограмите ще защитават вашите фактури от фалшификации.

Холограмите са изработени от фолио с холографска решетка, на което е отпечатана думата „ОРИГИНАЛ” и съответно се поставят на първия лист. Там по ЗДДС тя трябва задължително да е изписана.

Холограмите не могат да се премахват от фактурите, не могат да се копират и не могат да се сканират, което ви гарантира защита на вашите хартиени фактури от некоректно боравене и фалшифициране.

Хартиените фактури са важна част от документацията и по търсене не отстъпват на електронните

Електроните документи, включително електронни фактури, навлизат все повече в бизнеса, но това не означава, че хартиените фактури не се използват още от много фирми. За запазване на преобладаващия им дял допринасят в голяма степен изискванията на клиентите.

В проведени в различни страни проучвания за предпочитанията на клиентите повече от половината анкетирани клиенти заявяват, че не биха се отказали от хартиени фактури поради една или друга причина.

 

Предимствата на хартиените фактури

За това широко търсене допринасят предимствата на хартиените фактури:

 • хартията и печатът са устойчиви на времето
 • клиентите считат, че хартиените фактури се четат по-лесно
 • на практика повечето клиенти, получаващи електронни фактури, признават, че не ги четат; тези, които получават хартиени, винаги ги преглеждат и почти винаги ги четат подробно
 • доста клиенти, които получават електронни фактури, ги разпечатват у дома, за по-лесно четене
 • количеството хартия, използвано за фактури, не е толкова голямо, за да вреди осезаемо на околната среда
 • съществуващият риск от унищожаване или бъгване на дадена програма. Възможно е и злонамерено криптиране на информацията.

контакти Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за изработка на кочани с фактури.